Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
tel./fax (+4825) 787 29 37 PL    EN    IT

Kazeiniany

KAZEINIAN SODU
Zastosowanie: dodatek do żywności; w przemyśle mięsno-garmażeryjnym jako emulgator i stabilizator wolnego tłuszczu; do produkcji makaronów, chleba, koncentratów spożywczych i farmaceutycznych.
Właściwości emulgacyjne, pianotwórcze i wiązania wody sprawiają, że znalazł zastosowanie w przemyśle mleczarskim.

 • Zawartość białka min.: 90%
 • Zawartość tłuszczu maks.: 1,5%
 • pH.: 6,0 – 7,2


KAZEINIAN SODU HV
hv - high viscosity, (wysoka lepkość).
Produkt ten posiada wysoki poziom lepkości, co sprawia, że jest doskonałym emulgatorem.
   

KAZEINIAN WAPNIA
Zastosowanie: dodatek do żywności, emulgator i stabilizator wolnego tłuszczu, w odżywkach dla sportowców, w produkcji makaronów, chleba i różnych produktów ciastkarskich, w produkcji koncentratów spożywczych i farmaceutycznych, napojów i produktów dietetycznych.

 • Zawartość białka min.: 90%
 • Zawartość tłuszczu maks.: 1,5%
 • pH.: 6,0 – 7,2


KAZEINIAN POTASU
Zastosowanie: dodatek do żywności, emulgator i stabilizator wolnego tłuszczu, w odżywkach dla sportowców, w produkcji makaronów, chleba i różnych produktów ciastkarskich, w produkcji koncentratów spożywczych i farmaceutycznych, napojów i produktów dietetycznych.

 • Zawartość białka min.: 90%
 • Zawartość tłuszczu maks.: 1,5%
 • pH.: 6,0 – 7,2


KAZEINIAN SODOWO – WAPNIOWY
Zastosowanie: dodatek do żywności; w odżywkach dla sportowców jako emulgator i stabilizator wolnego tłuszczu; do produkcji makaronów, chleba, koncentratów spożywczych i farmaceutycznych.

 • Zawartość białka min.: 90%
 • Zawartość tłuszczu maks.: 1,5%
 • pH.: 6,0 – 7,2